Czy komunalne osady ściekowe traktowane są jak odpady komunalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik magazynuje na polu komunalne osady ściekowe.

Czy Burmistrz powinien wydać mu decyzję nakazującą usunięcie odpadów z ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o., czy powołać się na inną ustawę?

Czy komunalne osady ściekowe traktowane są jak odpady komunalne?

Jakich dokumentów żądać od rolnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX