Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim trybie należy udzielić zamówienia na kompleksową organizację wydarzenia, w skład którego wchodzą różne elementy, np. zapewnienie sali, noclegów, cateringu, gadżetów promocyjnych, prelegentów, transportu oraz promocja tego wydarzenia?

Usługi takie jak 79952000-2 [Usługi w zakresie organizacji imprez], 79956000-0 [Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw], 79952100-3 [Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych] wchodzą w skład usług społecznych, z drugiej strony składają się z wielu różnych elementów.

Czy można traktować taką organizację całościowo jako usługę społeczną i stosować do niej przepisy jak dla usług społecznych, czy mając na uwadze art. 5c ust. 2 p.z.p. taka organizacja powinna być traktowana jako zamówienie mieszane i należy porównywać ceny szacunkowe poszczególnych elementów składających się na zamówienie (organizację)?

Przy takim podejściu pojawia się problem, jakie elementy składowe w ogóle można uznać za czystą "organizację".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?