Czy komornik ma prawo odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabywanie usług kurierskich w części dotyczącej wysyłek w... - OpenLEX

Czy komornik ma prawo odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabywanie usług kurierskich w części dotyczącej wysyłek w imieniu wierzycieli?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Podatnik pełni funkcję komornika sądowego. W związku z prowadzonymi egzekucjami niejednokrotnie wysyła korespondencję korzystając z usług Poczty Polskiej lub kuriera. Wysyłki pocztowe są zwolnione z VAT, ale problem pojawia się w przypadku przesyłek kurierskich opodatkowanych według stawki 23%.

Zgodnie z art. 29a pkt 7 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków (...). Podatnik otrzymuje od swoich klientów zaliczki na poczet wysyłek korespondencji. W jego przypadku zazwyczaj nabywcą usług jest dłużnik, wobec którego toczy się egzekucja, ponieważ to on pokrywa dodatkowe koszty egzekucyjne, a zatem można powiedzieć, że na rzecz dłużnika jest świadczona usługa zwolnienia się z długu.

Korespondencja natomiast jest wysyłana zarówno w imieniu dłużników jak i wierzycieli (którzy mogą stać się usługobiorcami w przypadku wystąpienia egzekucji bezskutecznej, ponieważ w takim przypadku to na nich przeniesiony jest obowiązek ponoszenia kosztów egzekucji).

Czy w takim przypadku podatnik ma prawo odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabywanie usług kurierskich, przynajmniej w części dotyczącej wysyłek w imieniu wierzycieli a nie dłużników?

Czy raczej powinniśmy założyć, że niezależnie od podmiotu, w imieniu którego przesyłka jest wysyłana, całość korespondencji ma ścisły związek ze sprawami dłużnika, czyli usługobiorcy i podatek nie powinien być odliczany nawet w części?

Jeżeli istnieje możliwość odliczania podatku naliczonego, czy podstawą dla niego może być książka korespondencji z wyszczególnieniem, których wysyłek dotyczy faktura?

Co w przypadku, jeśli na fakturze zostanie ujęte zbiorczo kilka przesyłek, w tym zarówno tych wysyłanych w imieniu usługobiorcy jak i innych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez komornika działalnością gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX