Czy komercyjnym instytucjom ubezpieczeniowym udostępnia się dokumentację medyczną na takich samych finansowych zasadach jak instytucjom państwowym oraz pacjentom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2006 r.

PYTANIE

Czy komercyjnym instytucjom ubezpieczeniowym udostępniamy dokumentację medyczną na takich samych finansowych zasadach jak instytucjom państwowym oraz pacjentom?

Do kosztu udostępnienia dokumentacji dochodzą koszty dojazdu na pocztę w sumie 10 km i powrót, koszt listu poleconego, koszt pracy pielęgniarki oraz koszt zakupu kserokopiarki i jej utrzymania.

W przeczytanych na ten temat artykułach znalazłem informację, że z instytucjami komerycjnymi należy negocjować wysokość opłaty i, dopiero po akceptacji ustalonych warunków oraz po uzyskaniu zgody pacjenta, wysyłać kopie dokumentacji firmom ubezpieczeniowym.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access