Czy koło gospodyń wiejskich może być beneficjentem dotacji udzielonej przez gminę na prace konserwatorskie, restauratorskie lub... - OpenLEX

Czy koło gospodyń wiejskich może być beneficjentem dotacji udzielonej przez gminę na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina może udzielić dotacji dla koła gospodyń wiejskich na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX