Czy kolejna umowa o pracę może zostać zawarta w czasie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel emeryt kontynuuje zatrudnienie. Umowa o pracę wygasa z dniem 31 sierpnia ale od września ma być ponownie zatrudniony. Nauczyciel uległ wypadkowi i otrzymał zwolnienie do października. Czy wobec tego można z nim podpisać umowę o pracę w trakcie przebywania przez niego na zwolnieniu lekarskim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX