Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle art. 184 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe, kurator oświaty przeprowadza koleją ocenę działalności danej placówki na wniosek placówki czy z własnej inicjatywy? Czy placówka przedstawia dokumenty określone w rozporządzeniu w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, czy wnosi opłatę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację