Czy kod odpadu 16 01 03 (Zużyte opony), odbierany z gospodarstw domowych na podstawie umowy z gminą lub PSZOK, należy podawać w sprawozdaniu komunalnym podmiotu odbierającego odpady komunalne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kod odpadu 16 01 03 (Zużyte opony) odbierany z gospodarstw domowych na podstawie umowy z gminą lub PSZOK należy podawać w sprawozdaniu komunalnym podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z gminą oraz w sprawozdaniu komunalnym podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości?

W sprawozdawczości komunalnej w BDO w Dziale II tabela A "informacja o odebranych odpadach komunalnych". Z bardzo ogólnikowej informacji na stronie BDO wynika, że "należy podać informacje o odpadach odebranych i przekazanych do zagospodarowania oraz odebranych i magazynowanych".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX