Czy kocioł zasilany gazem uprawnia do wnioskowania o podwyższony dodatek osłonowy? - OpenLEX

Czy kocioł zasilany gazem uprawnia do wnioskowania o podwyższony dodatek osłonowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 stycznia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2022 r.

PYTANIE

Jeżeli osoba składająca wniosek o wypłatę dodatku osłonowego we wniosku zaznaczyła, że głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, ale urządzenie to nie jest zasilane węglem lub węglopochodnymi, lecz gazem, to czy uprawnia to do wnioskowania o podwyższony dodatek osłonowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX