Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biuro rachunkowe prowadzi księgowość w spółce z o.o. sp.k. zajmującej się budową i sprzedażą apartamentów. W marcu 2018 r. spółka otrzymała na swój rachunek bankowy kwotę 2 000 000 zł. od firmy zainteresowanej zakupem apartamentów. Do biura rachunkowego nie został jednak dostarczony akt notarialny z umową sprzedaży. Zarząd spółki twierdził, że jest to opłata rezerwacyjna, która nie podlega VAT i nie wystawił stosownej faktury zaliczkowej i w związku z tym biuro nie wykazało w deklaracji VAT powyższej kwoty. Dopiero w maju 2019 roku biuro otrzymało akt notarialny, z którego wynikało, że był to zadatek. W związku z tym poinformowano zarząd spółki o konieczności wystawienia faktury. Biuro sporządziło korektę deklaracji VAT, ale przed jej wysłaniem urząd skarbowy rozpoczął czynności sprawdzające czego konsekwencją było naliczenie sankcyjnego VAT w stawce 20%. Klient uważa, że skoro biuro dysponowało wyciągami bankowymi, to pomimo braku aktu notarialnego i faktury sprzedaży powinno wykazać zadatek w deklaracji.

Czy klient może teraz domagać się od biura rachunkowego zwrotu sankcyjnego VAT, skoro był obowiązany do wystawienia faktury sprzedaży i dostarczenia jej wraz z aktem notarialnym do księgowości?

Czy biuro miało obowiązek wykazania zadatku w deklaracji VAT wyłącznie na podstawie wyciągu bankowego skoro klient twierdził, że jest to oplata rezerwacyjna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?