Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 24 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r.

PYTANIE

W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z budynkami gospodarczymi i garażami. Dopuszcza się lokalizację uzupełniającej zabudowy usługowej w budynkach odrębnych lub lokalizację wbudowanej funkcji usługowej w budynkach mieszkalnych, a także obowiązuje zakaz lokalizacji garaży blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymczasowym.

Czy na takim terenie zaprojektowanie domków holenderskich będzie zgodne z zapisami dotyczącymi funkcji zabudowy usługowej?

Czy kilka domków holenderskich na działce może stanowić usługę?

Plan nie określa jakiego rodzaju miałyby to być usługi. Na całej działce zaprojektowano tylko domki holenderskie. Budynek mieszkalny jednorodzinny istnieje na działce sąsiedniej. Obie działki są tego samego inwestora.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację