Czy kierownikiem pracowni immunologii transfuzjologicznej może być diagnosta laboratoryjny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierownik (diagnosta laboratoryjny) komórki organizacyjnej laboratorium medycznego, znajdującego się w SP ZOZ, (tj. pracowni serologii, pracowni hormonów, pracowni bakteriologii, pracowni hematologii, pracowni biochemii, pracowni analityki) musi posiadać określoną specjalizację lub kwalifikacje określone przepisami prawa?

Które przepisy regulują funkcjonowanie tych komórek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX