Czy kierownik zamawiającego, który zawiera umowę o roboty budowlane ma obowiązek wyłączenia się z tej czynności z uwagi na to, iż zna wykonawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; powołanie komisji przetargowej jest czynnością w postępowaniu?

Czy kierownik zamawiającego, który zawiera (podpisuje) umowę o roboty budowlane ma obowiązek wyłączenia się z tej czynności z uwagi na to, iż pisząc kolokwialnie zna wykonawcę, skoro zawarcie umowy nie jest czynnością w postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX