Czy kierownik zakładu rehabilitacji leczniczej przydzielający obowiązki pracownikom i kierujący zakładem wykonuje pracę w... - OpenLEX

Czy kierownik zakładu rehabilitacji leczniczej przydzielający obowiązki pracownikom i kierujący zakładem wykonuje pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gotkowska Anna
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika zakładu rehabilitacji leczniczej w zakresie czynności ma ujęte "przydzielanie pracownikom pracy i kierowanie tą pracą".

Czy daje to podstawę do uznania, że pracował w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w świetle rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (w zakładzie rehabilitacji jest pracownia fizykoterapeutyczna – działanie pól elektromagnetycznych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?