Czy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego jest uprawniony do weryfikacji danych osobowych mieszkańców gminy w oparciu o prowadzony... - OpenLEX

Czy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego jest uprawniony do weryfikacji danych osobowych mieszkańców gminy w oparciu o prowadzony rejestr?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łukaszyk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w ramach System ELUD+ służącego do prowadzenia rejestru mieszkańców i udostępniania ich danych pozostałym systemom z pakietu RADIX: ewidencji gruntów, podmiotów gospodarczych, windykacji opłat i podatków itd., może przeglądać ten system, np. w celu weryfikacji danych dotyczących mieszkańców gminy, czy mieszkają w gminie, czy nie w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków unii europejskiej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX