Czy kierownik środowiskowego domu samopomocy może wydawać decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej? - OpenLEX

Czy kierownik środowiskowego domu samopomocy może wydawać decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2012 r.

PYTANIE

W miejscowości jest środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi który do grudnia 2011 r. był w strukturach naszego ośrodka pomocy społecznej. Od stycznia 2012 r. środowiskowy dom samopomocy jest samodzielną jednostką. Do tej pory decyzje w sprawach uczestników wydawał z upoważnienia burmistrza kierownik ośrodka pomocy społecznej. Dobrze byłoby aby decyzje dot. uczestników wydawał kierownik środowiskowego domu samopomocy.

Czy są ku temu jakieś przeciwskazania?

Jeśli nie, to który przepis prawa pozwala upoważnić kierownika środowiskowego do wydawania decyzji o skierowaniu uczestników do środowiskowego domu samopomocy i ponoszenia przez nich odpłatności za pobyt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?