Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy prawne wymagają aby przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek na podstawie rozporządzenia o minimalnych normach zatrudnienia pielęgniarek i położnych, pomimo zaopiniowania norm przez przedstawiciela Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zatrudnionego w podmiocie leczniczym, dyrektor podmiotu leczniczego zasięgał dodatkowo opinii Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?