Czy kierownik podmiotu leczniczego może być członkiem komisji konkursowej na stanowisko naczelnej pielęgniarki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor naczelny szpitala może być członkiem komisji konkursowej na stanowisko naczelnej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek lub pielęgniarki oddziałowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX