Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy kierownik MOPS, posiadający upoważnienie od Burmistrza do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji (na podstawie art. 178 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), jest uprawniony do wydawania zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?