Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2014 r.

PYTANIE

Dziadkowie osoby kierowanej do DPS posiadają dochód na osobę w rodzinie większy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Różnica pomiędzy ich dochodem na osobę w rodzinie a kryterium wynosi 488, 33 zł.

Czy Kierownik GOPS właściwy ze względu zamieszkania opiekuna prawnego może ustalić w drodze umowy z dziadkami opłatę za pobyt wnuka w DPS w wysokości 288, 33 zł?

Dziadkowie postanowieniem sądu mają zasądzone na rzecz wnuka alimenty w kwocie 200 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?