Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierownik OPS może upoważnić pracownika do wydawania i podpisywania w swoim imieniu zarządzeń w sprawie zmiany planu finansowego jednostki?

Jeżeli tak, to czy pracownik powinien posiadać pieczątkę z upoważnienia wójta czy też z upoważnienia kierownika?

Czy pracownik upoważniony do podpisywania sprawozdań budżetowych podbija je pieczątką z upoważnienia wójta czy z upoważnienia kierownika jednostki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?