Czy kierownik nadzoru wodnego może dokonać takiej oceny, czy należy uczynić zadość art. 422 pkt 5 pr.wod. i żądać od wnioskodawcy potwierdzenia skutecznego zgłoszenia do RDOŚ, a ocena zasadności należy do kompetencji RDOŚ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pełnomocnik inwestora przygotowuje zgłoszenie wodnoprawne dotyczące przebudowy rowu polegającej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m (art. 394 ust. 1 pkt 10 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod.). Wiadomo, że teren znajduje się na skraju obszaru chronionego krajobrazu. Zgodnie z art. 422 pkt 5 pr.wod. wśród załączników wymienione zostało: "potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli jest wymagane." Pełnomocnik upiera się, że dla projektowanego przedsięwzięcia załącznik ten jest nie wymagany, bo te prace nie obejmują wymienionych w art. 118 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p. "działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe". Utrzymuje, że celem planowanych czynności jest wymiana zniszczonego betonowego przewodu na wykonany z tworzywa, na istniejącym leśnym przepuście komunikacyjnym. Ponadto zachowana zostanie średnica i długość oraz rzędne posadowienia przewodu w przepuście, czyli podstawowe parametry. Nie ma mowy o pracach polegających np. na pogłębianiu rowu itp.

Czy faktycznie dla tak opisanego charakteru prac można założyć, że nie mamy do czynienia z "działaniami obejmującymi roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe"?

Ponadto podtrzymuje, że pracownik RDOŚ podczas telefonicznej rozmowy miał stwierdzić, że PGW Wody Polskie niewłaściwie interpretują ten przepis.

W czyich kompetencjach jest "uznaniowość" czynności, robót lub urządzeń wodnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia wodnoprawnego, czy w myśl art. 118 ust. 1 pkt 4 u.o.p. dane działania obejmują roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe?

Czy kierownik nadzoru wodnego może dokonać takiej oceny, czy należy uczynić zadość art. 422 pkt 5 pr.wod. i żądać od wnioskodawcy potwierdzenia skutecznego zgłoszenia do RDOŚ, a ocena zasadności należy do kompetencji RDOŚ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX