Czy kierownik jednostki może samodzielnie zdecydować o likwidacji składnika swojego majątku poprzez sprzedaż czy powinien uzyskać zgodę organu wykonawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samorządowa jednostka budżetowa posiada na stanie środków trwałych ciągnik, który się zepsuł i nie opłaca się go już naprawiać. W związku z powyższym podjęto decyzję o likwidacji zbędnego składnika majątku poprzez sprzedaż. Sprzedaż poprzedzona zostanie wyceną rzeczoznawcy.

Czy kierownik jednostki może samodzielnie zdecydować o likwidacji składnika swojego majątku poprzez sprzedaż czy powinien uzyskać zgodę organu wykonawczego?

Czy samorządowa jednostka budżetowa może sprzedać zbędne składniki swojego majątku?

Jeśli tak to w jakim trybie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX