Czy kierownik jednostki budżetowej powinien dostosować poziom wynagrodzeń pracowników jednostki do podanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy budżetowej na rok 2020 w zw. z art. 21 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz art. 6 ust. 1 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw nakłada na kierownika państwowej jednostki budżetowej obowiązek podniesienia wynagrodzeń pracownikom tej jednostki nieobjętym mnożnikowym systemem wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%, czy stanowi jedynie uprawnienie, w granicach którego kierownik jednostki może dokonać waloryzacji, ale nie musi?

Czy niedokonanie waloryzacji wynagrodzeń pracowników może być rozpatrywane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych w oparciu o art. 10 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w sytuacji gdy plan finansowy jednostki zakładał, stosownie do ustawy budżetowej, wzrost wynagrodzeń na poziomie 106%, a kierownik jednostki, jako dysponent trzeciego stopnia, nie posiada upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w zakresie środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX