Czy kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej jako organ właściwy dłużnika i wierzyciela może występować o wszczęcie... - OpenLEX

Czy kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej jako organ właściwy dłużnika i wierzyciela może występować o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 września 2015 r.
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Bartlomiej
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2012 r.

PYTANIE

Z działań podjętych wobec dłużnika organ powziął informację, że dłużnik jest właścicielem gruntów i budynków mieszkalnych. Zgodnie z art. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tut. Ośrodek poinformował o tym fakcie Komornika Sądowego prowadzącego egzekucję.

Komornik zwrócił się z zapytaniem: "Czy pismo z GOPS z dnia 17 października 2012 r. należy traktować jako wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika".

1.

Czy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako organ właściwy dłużnika i wierzyciela może występować o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika?

2.

Czy dla ośrodka wiąże się to z dodatkowymi opłatami?

3.

Czy Komornik stwierdzając bezskuteczność egzekucji wobec danego dłużnika sam nie powinien podjąć odpowiednich kroków, aby wyegzekwować zadłużenie wobec skarbu państwa i wierzyciela?

4.

Jakie dalsze kroki powinien podjąć Kierownik Ośrodka w powyższej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?