Czy kierownik budowy i inspektor nadzoru mają obowiązek podpisania dokumentacji powykonawczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2022 r.

PYTANIE

Inwestor otrzymał prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zarządca budynku otrzymał dokumentację powykonawczą. Część dokumentacji nie została podpisana przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Czy kierownik budowy i inspektor nadzoru mają obowiązek podpisania dokumentacji powykonawczej, jak np. DWU, aprobaty techniczne itp.?

Tym bardziej, jeśli są to kopie dokumentów.

Czy nie powinna na dokumentacji znaleźć się pieczątka za zgodność z oryginałem oraz kierownik budowy i podpis?

Kolejne pytanie, to jaka dokumentacja powinna być przekazana?

Projekt budowlany oczywiście tak, ale czy projekt wykonawca kompletny również?

Architektura, konstrukcja - rysunki szalunkowe, konstrukcja - rysunki zbrojenia, opis techniczny konstrukcji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX