Czy kierowców autobusów można zaliczyć do kierowców wykonujących pracę o szczególnym charakterze, która dawałaby prawo do emerytury pomostowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma komunikacyjna – transport publiczny, zatrudnia kierowców autobusów do obsługi linii komunikacyjnych (transport miejski i podmiejski). Zgodnie z przepisami praca kierowcy autobusu zaliczana jest do prac o szczególnym charakterze. Kierowcy prowadzą pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewodu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Dotychczas kierowcy autobusu obsługiwali tylko linie miejskie (przewóz pasażerów). Kierowcy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Firma planuje wprowadzenie zmian organizacyjnych: wybrani kierowcy w ramach swojego stanowiska pracy (kierowca autobusu) będą stale: a) obsługiwać tzw. ,,przewóz pracowniczy" (dowóz pracowników do i z pracy) b) obsługiwać linie nocne (przewóz pasażerski publiczny) c) oraz będą wykonywać inne czynności, tzw. "prace uzupełniające" (przygotowywanie autobusów na pierwsze wyjazdy, kontrola czystości autobusów, wydawanie autobusów, uzupełnianie oleju silnikowego w autobusach). Obsługa linii nocnych i przewozów pracowniczych to będzie przeciętnie ok.40 % całkowitego czasu pracy. Prace uzupełniające to będzie przeciętnie ok. 60 % (od 30 % do 70 %). Prace uzupełniające będą wykonywane w każdym dniu pracy.

Czy takich kierowców autobusów można zaliczyć do kierowców wykonujących pracę o szczególnym charakterze, dającą prawo do emerytury pomostowej (po wypełnieniu innych warunków uzyskania tego świadczenia)?

Czy wprowadzenie rotacji na takim stanowisku pracy (wymiana kierowców np. co 3 miesiące) da takim pracownikom prawo do emerytury pomostowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access