Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 września 2017 r. gmina realizuje obowiązek zapewnienia bezpłatnego dojazdu uczniów do szkoły poprzez zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Jednak do jednej miejscowości w gminie nie ma zorganizowanej komunikacji publicznej, więc gmina zorganizowała dowóz uczniów do szkoły własnym środkiem transportu (busem). Z dowozu korzysta 7 uczniów, którzy wsiadają i wysiadają pod nadzorem kierowcy, zatrudnionego na 1/2 etatu przez urząd gminy. Wójt twierdzi, że ze względu na niewielką liczbę pasażerów kierowca w wystarczającym stopniu potrafi zapewnić porządek i bezpieczeństwo przewozu uczniów. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna ze względów prawnych i bezpieczeństwa przewożonych uczniów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?