Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kierowca autobusu szkolnego ma prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę (emeryturę pomostową)?

Pracownik ma 45 lat stażu pracy, od 1 września 1987 roku jest zatrudniony na stanowisku kierowcy i opiekuna dzieci dowożonych autobusem szkolnym. Przewozi dzieci do i ze szkoły. Pracodawca zgłosił od dnia 1.01.2009 r. stanowisko pracownika do ZUS jako ubezpieczonego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na druku ZSWA z kodem pracy 208 i od dnia zgłoszenia odprowadza do ZUS składki z tego tytułu.

Czy pracę kierowcy autobusu związanej z przewozem dzieci szkolnych można zaliczyć do prac o szczególnym charakterze określonych w pkt 8 zał. nr 2 do ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

Kierowca przewozi dzieci zamieszkujące w gminie do i ze szkoły. Rozkład jazdy nie jest powszechnie dostępny. Lokalizacja przystanków jest zależna od miejsc zamieszkania przewożonych uczniów.

Czy kierowcy autobusu szkolnego przysługuje przejście na wcześniejszą emeryturę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?