Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2016 r.

PYTANIE

Chcielibyśmy wiedzieć, czy kiedy zamawiający nie wskazuje czynności związanych z realizacją zamówienia, które mogłyby wykonywać osoby zatrudnione na umowę o pracę, to czy narusza normę określoną w art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych?

Mówiąc inaczej, czy art. 29 ust. 3a nakazuje wskazać takie czynności dla wszystkich zamówień na usługi i roboty budowlane?

Jeżeli nakazuje, to czy ten nakaz obowiązuje bez względu na specyfikę danego zamówienia lub preferencje zamawiającego, który np. chciałby zlecić daną usługę osobom o wysokich kwalifikacjach?

Takie osoby mogą przecież nie chcieć lub nie móc zawrzeć z wykonawcą umowy o pracę, co jest zjawiskiem powszechnym np. w przypadku usług szkoleniowych, projektowania lub doradczych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?