Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka złożyła wniosek o wydanie nowych Kart Dużej Rodziny dla dwóch pełnoletnich córek kontynuujących naukę, które były już wcześniej ich posiadaczkami.

Czy tej rodzinie KDR w ogóle przysługuje i czy były przyznane zgodnie z obowiązującą ustawą oraz czy wcześniej już wydanych Kart nie należy anulować?

Pani ma 6 dzieci: zamieszkującego wraz z matką 27-letniego niepełnosprawnego syna - ur.1992-10-20 (stopień znaczny na stałe); 24-letnią córkę niekontynuującą nauki, ur. 1995-12-16; 21-letnią studiującą córkę - ur. 1998-01-03; 20-letnią studiującą córkę - ur. 1999-01-30; 18-letnią córkę - uczennicę szkoły średniej - ur. 2001-08-21; 10-letniego syna - ur.2009-01-12.

6 listopada 2017 r. KDR przyznano wszystkim członkom rodziny (poza 24-letnią nie uczącą się córką) z terminem ważności wynikającym z ustawy o KDR. Po wezwaniu Strona dostarczyła odpis wyroku sądowego z dnia 2013-06-26 ograniczającego jej władzę rodzicielską poprzez umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej ww. dzieci. Wszystkie dzieci (poza niepełnosprawnym synem) przebywały w placówce od 2012-11-14 do ukończenia 18 r.ż. Najmłodszy 10-letni syn (obecnie matka wobec niego ma ograniczoną władzę rodzicielską jedynie poprzez nadzór kuratora - prawomocny wyrok) powrócił pod opiekę matki 2017-06-22. 8-letnia córka kontynuująca naukę jest objęta przez PCPR programem usamodzielniania dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą i nie zamieszkuje wspólnie z matką. Jej starsza 21-letnia studiująca siostra także jest objęta programem usamodzielniania, jednakże zamieszkuje z matką.

Proszę o interpretację, czy KDR przysługuje członkom tej rodziny i czy wcześniej wydane Karty zostały przyznane zgodnie z ustawą, czy należy je unieważnić?

Jeżeli tak, to proszę o pomoc przy uzasadnieniu oraz podstawę prawną.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?