Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy każdy ze wspólników spółki cywilnej musi podpisać wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (na wniosku widnieje zapis: "podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji") oraz w przypadku wniosku o wykreślenie z takiego rejestru, czy wystarczy podpis tylko jednego ze wspólników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?