Czy każdy z małżonków może skorzystać z ulgi odsetkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Wojdalska Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2005 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna nie będąca w związku małżeńskim, wstępnie zakupiła lokal mieszkalny. Umowa przedwstępna i umowa kredytowa na finansowanie zakupu mieszkania została zawarta na osobę niezamężną. Osoba ta przed zawarciem ostatecznego aktu notarialnego zakupu tejże nieruchomości, zawarła związek małżeński. W akcie notarialnym kupującymi byli już oboje małżonkowie.

Czy każdy z małżonków może skorzystać z ulgi odsetkowej czy tylko osoba, która była i jest dalej stroną w umowie kredytowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access