Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie zamkniętego osiedla znajduje się 5 oddzielnych segmentów domów jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej (segmenty oznaczone nr od 1 do 5). Każdy segment składa się z 5 budynków, a w skład każdego budynku wchodzą 2 lokale. Łącznie jeden segment "szeregówki" obejmuje 8 wyodrębnionych lokali. Miejsca na odpady zostały postawione w formie wiaty, usadowionej pomiędzy poszczególnymi segmentami. Łącznie jest 5 zbiorników na odpady. Osiedle zostało wybudowane przez dewelopera, który przed sprzedażą lokalu, każdorazowo ustanawiał odrębna własność lokalu, następnie dokonując jego sprzedaży. Obecnie na osiedlu działa wspólnota.

Czy mamy wówczas do czynienia z zabudową jednorodzinną czy wielorodzinną w rozumieniu § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.?

Czy miejsce do gromadzenia odpadów stałych segmentu nr 2 może znajdować się w odległości mniejszej niż 10 m od okien i drzwi skrajnego lokalu znajdującego się w segmencie nr 1?

Czy każdy z budynków - domów jednorodzinnych wchodzących w skład poszczególnych segmentów ma obowiązek posiadania własnego zbiornika na odpady?

Czy lokale wchodzące w skład jednego segmentu (8 lokali) mogą składować łącznie odpady w miejscu, które nie jest oddalone o 10 m od okien i drzwi jednego z tych lokali?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?