Czy każdy wyrób podlega pod wymagania zawarte w ustawie o systemie oceny zgodności? - OpenLEX

Czy każdy wyrób podlega pod wymagania zawarte w ustawie o systemie oceny zgodności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy każdy wyrób (produkt) podlega pod wymagania zawarte w ustawie z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r. poz. 155) - dalej u.s.o.z.?

W licznych odpowiedziach spotykamy się ze stwierdzeniem, że aglomerat (przemiał na młynkach) czy regranulat tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania zgodnie z rozdziałem 2 i 3 u.s.o.z. Natomiast w art. 1 ust. 1a u.s.o.z. został zawarty wykaz rodzajów wyrobów, dla których stosuje się przepisy ustawy. W wykazie tym nie ma tworzyw sztucznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX