Czy każdy protokół zebrania rady pedagogicznej zatwierdza się przez głosowanie na kolejnym zebraniu rady? - OpenLEX

Czy każdy protokół zebrania rady pedagogicznej zatwierdza się przez głosowanie na kolejnym zebraniu rady?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy każdy protokół zebrania rady pedagogicznej zatwierdza się przez głosowanie na kolejnym zebraniu rady? Czy wystarczy, że poszczególni członkowie rady pedagogicznej zostaną zapoznani z protokołem w sposób określony w regulaminie rady i czy taki fakt należy odnotować w kolejnym protokole?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX