Czy każdy podmiot realizujący zadania POZ powinien zatrudnić koordynatora procesu udzielania świadczeń zdrowotnych? - OpenLEX

Czy każdy podmiot realizujący zadania POZ powinien zatrudnić koordynatora procesu udzielania świadczeń zdrowotnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy każdy podmiot realizujący zadania POZ powinien wystąpić do NFZ z ofertą na realizację koordynacji opieki i zatrudnić koordynatora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX