Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie jednej kotłowni znajdują się cztery kotły o mocach po 5 MW opalane węglem kamiennym. Dwa z nich należą do jednego podmiotu, a pozostałe dwa do drugiego podmiotu. Spaliny po oczyszczeniu w odrębnych cyklonach dla każdego kotła są wprowadzane do powietrza atmosferycznego poprzez jeden komin.

Czy każdy podmiot powinien uzyskać odrębnie pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji? Czy cała instalacja czterech kotłów podlega pod system handlu emisjami, czy też ze względu na różnych właścicieli - nie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?