Czy każdy pacjent poruszający się na wózku inwalidzkim jest pacjentem, któremu przysługuje bezpłatny przejazd na leczenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pacjent, który na wypisie z oddziału rehabilitacji posiada ocenę w klasyfikacji / skali Rankina : 2 (Niewielki stopień inwalidztwa. Objawy nieznacznie zmieniają dotychczasowy tryb życia, lecz nie ograniczają możliwości samodzielnego funkcjonowania. Nie jest zależny od otoczenia.) jest pacjentem spełniającym kryteria, któremu przysługuje bezpłatny przejazd na leczenie do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem z wykorzystaniem transportu sanitarnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w ramach POZ?

Czy każdy pacjent poruszający się na wózku inwalidzkim albo każdy pacjent z protezą jakiejś części kończyny dolnej automatycznie jest pacjentem spełniającym kryteria, któremu przysługuje bezpłatny przejazd na leczenie do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem z wykorzystaniem transportu sanitarnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w ramach POZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX