Czy każdy członek rodziny, składa indywidualnie oświadczenia o dochodzie, czy wystarczające jest, że wnioskodawca na oświadczeniu oświadczy za wszystkich członków rodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nawiązując do pytania QA2337060:

Czy strona wpisując na oświadczeniu dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej powinna posiłkować się obwieszczeniem ministra właściwego do spraw rodziny ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 sierpnia każdego roku?

Czy każdy członek rodziny, który osiągnął powyższy dochód składa indywidualnie takie oświadczenia, czy wystarczające jest, że wnioskodawca na oświadczeniu oświadczy za wszystkich członków rodziny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX