Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

W przetargu na roboty budowlane, które mają być rozliczane kosztorysem powykonawczym, zamawiający żądał żeby wykonawcy do oferty załączyli: "Szczegółowy kosztorys ofertowy (zawierający wszystkie pozycje przedmiaru) sporządzony w oparciu o przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe wszystkich pozycji kosztorysowych ujawnionych w przedmiarze". Złożono 5 ofert, dwóch wykonawców do oferty załączyło kosztorysy uproszczone z wyliczonymi wartościami jednostkowymi pozycji kosztorysowych, a trzech szczegółowe kosztorysy ofertowe zgodnie z warunkiem.

Czy zaprezentowanie kosztorysów w formie uproszczonej odpowiada treści SIWZ?

Czy też należy ofertę odrzucić?

Czy zamawiający mógłby np. przy zamówieniu na roboty rozliczane kosztorysem powykonawczym wymagać przedłożenia kosztorysu ofertowego nie wskazując jaką formę ma on przedstawiać, żądają żeby był sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót i że ma przedstawiać ceny jednostkowe pozycji kosztorysowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?