Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 193 ust. 6a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice nie ponoszą opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za okres, w którym dziecko przebywa u rodziców.

Czy wysokość opłaty z tego tytułu musi być każdorazowo określana w formie zmiany decyzji administracyjnej, czy też można wprowadzić zapis w decyzji ustalającej opłatę, że w przypadku urlopowania wysokość opłaty będzie wskazana w odrębnym piśmie?

W której części decyzji taki zapis miałby być zawarty?

Zaznaczam, że urlopowanie u rodziców nie wpływa na wysokość świadczeń wypłacanych rodzinie zastępczej, o czym wspomniał Pan Dominik Kucharski w swojej odpowiedzi z dnia 27.09.2018 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?