Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kondrat Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Skoro w art. 36z ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) znajduje się odwołanie do ust. 1 tego artykułu, czy przez zamówienia, o których mowa w art. 36z ust. 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne należy rozumieć wyłącznie zamówienia składane podmiotom wymienionym na początku art. 36z ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne (tj. wyłącznie zamówienia składane podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedsiębiorcy zajmującemu się obrotem hurtowym produktami leczniczymi; nie zaś zamówienia składane np. podmiotowi zajmującemu się obrotem hurtowym wyłącznie wyrobami medycznymi)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?