Czy każde uchybienie stwierdzone w postępowaniu dotyczącym projektu finansowanego ze środków UE musi skutkować zastosowaniem... - OpenLEX

Czy każde uchybienie stwierdzone w postępowaniu dotyczącym projektu finansowanego ze środków UE musi skutkować zastosowaniem korekty finansowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przetarg krajowy. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych. Podzielony na 5 części. Na wszystkie części wygrał jeden wykonawca. W SWZ na wszystkie części wymagane było 5% należytego zabezpieczenia wykonania umowy. Umowa została podpisana z wykonawcą. Podczas kontroli instytucji zewnętrznej odpowiadającej za środki unijne okazało się, że na dwie części wykonawca wpłacił przelewem za małą kwotę zabezpieczenia (80 gr za mało). Czy jest to uchybienie skutkujące nałożeniem kary administracyjnej wynikającej z taryfikatora kar środków unijnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX