Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (np. ze względu na słabowidzenie, niedosłuch, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, upośledzenie w stopniu lekkim, niepełnosprawność sprzężoną itd.) uczęszczające do szkoły podstawowej ogólnodostępnej jest uprawnione do dowozu do szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?