Czy kaucja umowna podlega opodatkowaniu VAT? - OpenLEX

Czy kaucja umowna podlega opodatkowaniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik opodatkowany podatkiem liniowym z VAT zawarł z kontrahentem umowę przedwstępną, której przedmiotem jest zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży maszyny. Według postanowień umowy kontrahent wpłacił podatnikowi  kaucję w kwocie 50 000 zł, która miała być zwrócona po całkowitej zapłacie ceny za maszynę. Według umowy kaucja przepada jeśli kontrahent nie wykona umowy przedwstępnej, ponadto według postanowień, jeśli maszyna nie zostanie sprzedana, to wpłacona kaucja zostanie przeznaczona na koszty, które podatnik poniósł w związku z umową. Kontrahent, pomimo wezwań do zawarcia umowy, nie zawarł jej. Czy podatnik powinien wystawić notę obciążeniową czy fakturę w stawce obowiązującej przy sprzedaż maszyny (tj. 23%)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX