Czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest uprawniona do żądania od zakładu opieki zdrowotnej udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje i jaka jest podstawa prawna upoważniająca Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do żądania od Zakładu Opieki Zdrowotnej dokumentacji medycznej pacjenta i z drugiej strony, jaka jest podstawa zobowiązująca prywatny ZOZ do wydania dokumentacji KRUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX