Czy kartony, folie po rozpakowywaniu towarów mogą być deponowane do tych samych pojemników co odpady komunalne i przekazywane... - OpenLEX

Czy kartony, folie po rozpakowywaniu towarów mogą być deponowane do tych samych pojemników co odpady komunalne i przekazywane firmie odbierającej odpady komunalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2019 r.

PYTANIE

W restauracji powstają odpady (kartony, folie) związane z procesem rozpakowywania towarów, które zostały przywiezione na teren obiektu. Restauracja posiada umowę na odbiór segregowanych odpadów komunalnych powstających w związku z bytowaniem pracowników.

Czy kartony, folie po rozpakowywaniu towarów mogą być deponowane do tych samych pojemników co odpady komunalne i przekazywane firmie odbierającej odpady komunalne?

Czy powinny być one uznane za odpady poprodukcyjne i magazynowane w osobnych pojemnikach a następnie przekazane uprawnionemu podmiotowi pod kodem odpadu 15 01 01 lub 15 01 02?

Czy również w przypadku uznania odpadów opakowaniowych za odpady komunalne ich przekazanie powinno odbyć się na podstawie karty przekazania odpadu na kod 15 01 01 lub 15 01 02 i powinna być dla nich prowadzona ewidencja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX