Czy karta kierowcy zwalnia kierowcę samochodu ciężarowego z obowiązku wykonania wstępnych badań profilaktycznych, o których... - OpenLEX

Czy karta kierowcy zwalnia kierowcę samochodu ciężarowego z obowiązku wykonania wstępnych badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach bhp?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kierowca samochodu ciężarowego posiada ważną kartę kierowcy, a tym samym ważne orzeczenie lekarskie oraz aktualne orzeczenie psychologiczne dla kierowców.

Czy zgodnie z art 39 ustawy o transporcie drogowym przy podjęciu zatrudnienia u pracodawcy musi przejść dodatkowo przez badania wstępne przed dopuszczeniem go do pracy na stanowisku kierowcy?

Czy samo posiadanie ważnych orzeczeń dla kierowcy zawodowego jest wystarczające?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX