Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Karta charakterystyki stanowiska pracy zawiera wśród obowiązków pracownika obowiązek wykonywania "innych poleceń służbowych wydanych przez przełożonego". Pracownik odmówił podpisania karty charakterystyki twierdząc, iż wskazany punkt jest zbyt ogólnikowy i umożliwia pracodawcy nieograniczone zwiększenie zadań pracowniczych.

Czy stanowisko pracownika jest uzasadnione?

Czy gdyby stanowisko pracownika okazało się nieuzasadnione, możliwe jest rozwiązanie z tego powodu umowy o pracę za wypowiedzeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?